Welkom bij Stichting De Oude Schoenendoos - Werkgroep Topografie


Deze werkgroep houdt zich bezig met het beheer en het archiveren / documenteren van onze topografische gegevens. Ook verricht zij onderzoek naar b.v. de ontstaansgeschiedenis van onze dorpen en onze streek. Het zoeken en beschrijven van veldnamen, straatnamen, de juiste ligging van de Romeinse Heerbaan enz. kan een onderdeel zijn. Er kan gebruikgemaakt worden van de Kadaster Archief Viewer, topografische kaarten en luchtfoto's. Daarnaast kunnen de onderzoeksresultaten gepubliceerd worden via onze website.

Op deze pagina kunnen nieuwsberichten en bijzonderheden geplaatst worden.

Deze werkgroep is nog in oprichting, als u interesse heeft om aan deze of aan meerdere werkgroepen deel te nemen dan bent u van harte uitgenodigd om hierover vrijblijvend contact met ons op te nemen.