Stichting De Oude Schoenendoos - Vrijwilligers en Sponsoring

Vrijwilligers:

Bent u geinteresseerd in onze cultuurgeschiedens of werkt u graag mee om ons erfgoed te bewaren? Of spreken bepaalde onderwerpen hieruit u aan zoals bv. topografie - veldnamen enz.? Of archeologie - bodemvonsten? Of genealogie - bewoningsonderzoek / bidprentjes? Of archivering van foto- en filmmateriaal enz. enz.? Wilt u ons helpen met onze digitaliseringsprojecten of heeft u enige computerervaring? U bent bij ons van harte welkom, informeer gerust bij een van onze bestuursleden of stuur ons een mailtje.


Sponsoring:
Donaties of sponsoring, in welke vorm dan ook zijn van harte welkom, onze stichting ontvangt geen contributiegelden of vaste financiele inkomsten uit b.v. subsidies enz. Alle werkzaamheden worden kostenloos verricht door vrijwilligers, helaas hebben wij wel onze vaste lasten die betaald moeten worden.
Toch weten wij ons al 40 jaar staande te houden door enkele zeer gewaarde giften uit onze gemeenschap en het aanvragen van o.a. projectbijdragen.
Als u overweegt om ons te steunen in financiele of materiele vorm dan zijn wij u hiervoor zeer erkentelijk en kunnen wij ons werk voor onze gemeenschap blijven doen. Als tegenprestatie vermelden wij graag u of uw bedrijf op onze voorpagina van deze website (indien gewenst) als donateur of sponsor.