Welkom bij Stichting De Oude Schoenendoos-Werkgroep Archiefbeheer


Deze werkgroep houdt zich bezig met het beheer en het archiveren / documenteren van ons archief. Ook beoordeelt zij nieuwe aanwinsten en registreren deze. Zij verzorgt ons archief en documenteert de inhoud in ons registratiesysteem Memorix Maior. De werkgroep beoordeelt of onderdelen uit het archief openbaar gemaakt kunnen worden via onze website.

Op deze pagina kunnen nieuwsberichten en bijzonderheden geplaatst worden.

Deze werkgroep is nog in oprichting, als u interesse heeft om aan deze of aan meerdere werkgroepen deel te nemen dan bent u van harte uitgenodigd om hierover vrijblijvend contact met ons op te nemen.