Stichting De Oude Schoenendoos - Begin tot heden

Stichting De Oude Schoenendoos is opgericht op 11 november 1982

De oprichtingsfoto van Stichting De Oude Schoenendoos

Oprichtingsfoto, bestuur en leden van het eerste uur. Deze foto is gemaakt tijdens de oprichtingsvergadering op 11 november 1982 in cafe De Zwaan te Vierlingsbeek. Op de foto, v.l.n.r. Boven: Harrie Kaanen, Piet Marcellis (vice-voorzitter), Burgemeester van de Moosdijk, Tonnie van Loon, Jan Hendriks, Loed Rongen, Jan van Uden. Onder: Ger Verhoeven (secretaris), Henk de Wijse (bestuurslid), Nico van den Hurk (voorzitter) en Piet Lucassen (penningmeester).


Als werklocatie werd gebruikgemaakt van de leegstaande kantoorruimte in de toenmalige gemeente loods aan het Hulder in Vierlingsbeek. Wekelijks kwamen de leden daar bijeen met als doel een fotoarchief van oude foto's uit het gebied van de gemeente Vierlingsbeek op te zetten.

Hierbij was er voor elk dorp een gebiedsvertegenwoordiger aangewezen die tot taak had om bij de dorpsinwoners navraag te doen naar oude foto's. Van deze foto's werden daarna via een reprotafel nieuwe negatieven geknipt. Deze negatiefstroken werden daarna op een verzamelblad afgedrukt en ook werd er van elk negatief een registratiekaart aangemaakt met daarop vermeld de basisgegevens en een beschrijving van de foto; de geleende foto's gingen retour naar hun oorspronkelijke bezitters.

Tijdens een vergadering werd een passende naam bedacht voor onze club "De Oude Schoenendoos". Deze naam komt voort uit het feit, dat bij de rondgang van de gebiedsvertegenwoordigers bij de dorpsinwoners tijdens het navragen naar oude foto's, opvallend vaak een oude schoenendoos op tafel kwam met inhoud. Bij het passeren van de oprichtingsakte werd er gekozen voor een stichting als organisatievorm. Op deze manier is vervolgens de naam "Stichting De Oude Schoenendoos" ontstaan.

In de hal van het gemeentehuis mochten enkele A4 formaat kaarten opgehangen worden voorzien van een uitvergrote foto en de beschrijvende tekst. Hiervoor was veel belangstelling, althans volgens de medewerkers op het gemeentehuis. Deze kaarten werden telkens gewisseld aan het begin van een nieuwe maand. Na een aantal jaren is het gemeentehuis verbouwd, hierdoor konden er geen kaarten meer opgehangen worden in de hal en is deze presentatie vorm niet meer hervat. Ook in andere dorpen zoals o.a. in Holthees, in cafe-zaal Beatrix, zijn deze A4 kaarten destijds opgehangen.

Voorzitter Nico van den Hurk vond de opkomende video een nieuwe uitdaging en er werd een professionele videofilm opgenomen met de naam "Van Schoenendoos tot Kijkdoos". Voor een openbare presentatie werd een speciaal apparaat ingehuurd om de videofilm op een groot scherm te kunnen laten zien. Deze filmvertoningen waren een groot succes en trokken volle zalen in Vierlingsbeek en Groeningen.


Door Piet Marcellis is het logo van "Stichting De Oude Schoenendoos" ontworpen.

Het logo van Stichting De Oude Schoenendoos symboliseert de structuur, werkwijze en bronnen waarvan De Oude Schoenendoos gebruik maakt:

De stichtingsvorm heeft als kenmerk, dat zij zichzelf in stand houdt, dus een gesloten bestuursvorm: de cirkel.

Als stichting staan we open voor mensen die een bijdrage willen leveren aan projecten, die door ons worden georganiseerd: de opening in de cirkel.

De pijl naar links symboliseert de tijd in de richting van het verleden.

De vorm van de pijl, van de rand van de cirkel breed en naar links smaller wordend, geeft aan, dat het ons ter beschikking staand materiaal in archieven en musea, naarmate we verder in het verleden duiken, steeds minder wordt.

De schaduw in de pijl, van wit overgaand via grijs naar volledig zwart, laat zien, dat we de ons ter beschikking staande bronnen in het heden goed kunnen begrijpen. Verder in het verleden komen we zaken tegen waarvan we naar de betekenis moeten gissen of waarover we in het duister tasten.

Laten we hopen dat dit logo een bijdrage zal leveren aan de herkenbaarheid van De Oude Schoenendoos. Onze activiteiten hebben dat tot nu toe gedaan in de vorm van waardering voor ons werk door een groot publiek.