Stichting De Oude Schoenendoos - Nuttige informatie

Ons e-mailadres is: info@stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Het internetadres van onze website is: https://www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl/

Ons bankrekeningnummer is: NL35 RABO 0154 3243 88

Ons Kamer van Koophandelnummer is: 41082087


Wij hebben geen eigen heemkamer maar beschikken wel over een professionele archiefruimte met klimaatbeheersing.

Bezoeklocatie archiefruimte: Vrijthof 1, 5821 BG, Vierlingsbeek. Bezoek is beperkt en op kleine schaal mogelijk, maar bij voorkeur na afspraak met een van onze bestuursleden.
(De archiefruimte bevindt zich in de kelder van (voorheen) Zalencentrum "Concordia" ingang via de buiten-trap aan de rechterzijde tegenover Vrijthof 4).


I.v.m. de huidige corona maatregelen is onze archiefruimte beperkt toegankelijk voor bezoekers, er zijn wel inloopmomenten in Bibliobeek!


Inloopmomenten: Op vrijdagmiddagen, tussen 14.30 en 16.30 uur, kunt u aanschuiven bij enkele bestuursleden in onze Bibliobeek (voorheen de bibliotheek) op het adres: Vrijthof 16 te Vierlingsbeek. U kunt daar vragen stellen, objecten afgeven of in bruikleen geven, uitleg krijgen over ons digitaal archief enz. (het is aan te bevelen om voorafgaand aan uw bezoek te informeren of het inloopmoment doorgang vindt).

Ook is het mogelijk om een boek uit onze eigen bibliotheek in te zien; het is aan te bevelen dit voorafgaand aan uw bezoek aan ons kenbaar te maken, omdat onze boeken door ons voorafgaand opgehaald moeten worden uit onze archiefruimte. Aangezien wij slechts een exemplaar van de boekwerken bezitten, zie onze website, worden deze boeken niet uitgeleend.