Informatie:

 

Stichting “De Oude Schoenendoos” is actief binnen de grenzen van de voormalige gemeente Vierlingsbeek, Thans maakt dit gebied deel uit van de gemeente Boxmeer en omvat de dorpen: Vierlingsbeek, Overloon, Groenigen, Holthees, Maashees en Vortum-Mullem.

De Stichting heeft een stichtingsbestuur, gebiedsvertegenwoordigers en medewerkers op diverse heemkundige gebieden.

Ons bankrekeningnummer is: NL35 RABO 0154 3243 88 t.n.v. Stg De Oude Schoenendoos.

Hieronder vind u een opsomming van de namen, adressen en functies van de medewerkers.

Voorzitter:
Piet Marcellis, gebiedsvertegenwoordiger Overloon, beheerder archief en afgevaardigde in div. platforms en overlegsituaties.
Telefoon 0478-641217

Secretariaat:
Lucy Kusters, Secretaris
Telefoon 0478-630369

Penningmeester: 
Loed Rongen, specialiteit bidprentjes en genealogie
Beheer website

Bestuurslid: 
Jan Hendriks, gebiedsvertegenwoordiger Groeningen, specialiteit genealogie en fotografie.
Telefoon 0478-631377

Jos van Kooij, gebiedsvertegenwoordiger Maashees.
Telefoon 0478-636434, E-mail: josvankooij@outlook.com

Leden van verdienste:

Jan van Uden, Vortum-Mullem (overleden)

Harrie Kaanen, Vierlingsbeek

Leo Collaris, Vierlingsbeek (overleden)

Harry Wijenberg, Holthees (overleden)

Hans Smits, Maashees (overleden)

 


PRIVACY BELEID HEEMKUNDEKRING STICHTING DE OUDE SCHOENENDOOS

 

Info aan belangstellenden en nieuwe leden. Stichting De Oude Schoenendoos verzamelt, bestudeert en documenteert het verleden van voormalige gemeente Vierlingsbeek. Verder zien wij het als ons doel om deze kennis over het verleden te vergroten en door te geven. Op deze manier hopen wij een zo breed mogelijke belangstelling te krijgen voor de historie van voormalige gemeente Vierlingsbeek. De door u aan Stichting De Oude Schoenendoos, aan te leveren persoonsgegevens zijn: NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer vast en/of mobiel. Het (interne) doel van deze registratie is om de onderlinge communicatie tussen het bestuur en de vrijwilligers ten dienste van de verenigingsdoelstelling te maximaliseren. U kunt uw gegeven instemming te allen tijde intrekken door een daartoe gericht verzoek te richten aan de secretaris van Stichting De Oude Schoenendoos Ten aanzien van de door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens heeft u de volgende rechten: 1. U hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van de door u aan Stichting De Oude Schoenendoos gegeven persoonsgegevens (recht op inzage en rectificatie). 2. U hebt recht op het beperken van de verwerking van persoonsgegevens (recht op beperking verwerking). 3. U hebt recht om te verzoeken aan Stichting De Oude Schoenendoos om uw persoonsgegevens uit de systemen van Stichting De Oude Schoenendoos te wissen (recht op vergetelheid). 4. U hebt recht om aan Stichting De Oude Schoenendoos te verzoeken om uw persoonsgegevens elektronisch over te dragen aan een derde partij (recht op data portabiliteit). 5. U hebt recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Oude Schoenendoos (recht op bezwaar). 6. U hebt recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. WIJZIGINGEN. De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. De nieuwe tekst komt dan weer op onze website te staan. Het bestuur van Stichting De Oude Schoenendoos Vierlingsbeek 15-11-2018