ARCHIEF:

 

Naast een foto- en film archief, beheert Stichting “De Oude Schoenendoos” ook een papieren archief. Momenteel wordt dit archief geïnventariseerd en digitaal toegankelijk gemaakt.

Het archief is gedeeltelijk openbaar.

Raadplegen is mogelijk door het maken van een afspraak met de archiefbeheerder, dhr. Piet Marcellis, 0478-641217.

Verenigingen, instellingen  en particulieren wordt de mogelijkheid geboden om hun archief kosteloos in bewaring te geven. De vereniging, instelling of particulier behoud alle rechten op hun bezittingen en bepalen zelf, of, en wanneer, er eventueel een deel openbaar gemaakt mag worden.
Hiervoor wordt met de vereniging, instelling of particulier een convenant opgesteld.
De in bewaring gegeven archieven worden opgeslagen in de voormalige archiefruimte van het voormalige gemeentehuis te Vierlingsbeek.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de archiefbeheerder, dhr. Piet Marcellis, 0478-641217.

Hieronder een (zeer globale) inhoudsopgave van het archief, een meer gedetailleerde inhoudsopgave is momenteel in wording.

Globale inhoudsopgave van het archief:

Foto’s: circa 10.000 stuks.

Bidprentjes’s: circa 18.000 stuks.

Film’s: circa 80 uur filmmateriaal

Toponiemen

Dagboeken: Overwegend uit de oorlogstijd.

Streekboeken: Voornamelijk uit de regio

Emigratie: Gegevens betreffende emigratie